Protecția datelor

1. Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal:

Participarea la edițiile anuale ale concursului Bursa Seniorilor.

2. Categoriile de date colectate şi procesate

Nume și prenume, nivelul de studii, adresa de email, număr de telefon, fotografii.

3. Datele cu caracter personal ar putea fi comunicate către următoarele entităţi

Unități școlare, specificate in Regulamentul concursului la pagina https://www.dinicugolescu1983.com/regulament

4.Stocarea datelor

Datele personale vor fi păstrate intr-un Data Center din România până la realizarea scopului dar nu mai mult de 10 ani.

5. Drepturile persoanelor vizate

Pe această cale am fost informat/ă cu privire la drepturile pe care le am în ceea ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal, acestea fiind după cum urmează:

  • dreptul de acces la datele personale care mă privesc;
  • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanțe;
  • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanțe;
  • dreptul de a adresa o plângere la procesatorul și/sau la Autoritatea competentă pentru protecția prelucrării datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a mă opune prelucrării;
  • dreptul de a-mi retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care am consimțit anterior.
  • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări pentru ștergerea evidențelor datelor;
  • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date desemnat de mine;
  • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Exercitarea drepturilor anterior enunţate se poate face electronic, prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa de email register@dinicugolescu1983.com

6. Comunicarea electronică

Toată corespondenţa va fi trimisă în format electronic utilizând adresa de email comunicată la înscrierea pe site.