Inscriere 2021 - Neguș Eliana-Theodora


Nume și prenume: 
Neguș Eliana-Theodora
Clasa: 
IX-a
Litera: 
A
Media după primul semestru: 
10
Media generală: 
10.00
Despre tine: 
a
Hobbiuri: 
a
Despre mândria de a fi elev al liceului: 
a
Fapte și comportamente remarcabile: 
a
Olimpiade școlare: 
Competiții sportive: 
Manifestări literar artistice: 
Proiecte de cercetare: 
Situația materială: 
Premiul special: