Regulament

I. Informaţii generale

 

Art. 1. Concursul "Bursa Seniorilor - LDG1983" este organizat şi finanţat, prin donaţii benevole, de absolvenţii Colegiului Național "Dinicu Golescu", promoţia 1983. Astfel, absolvenţii doresc să-şi exprime recunoştinţa faţă de instituţia de învăţământ care a contribuit la formarea lor.

Art. 2. Concursul se adresează elevilor claselor IX - XII de la Colegiului Național "Dinicu Golescu" din Câmpulung Muscel.

Art. 3. Concursul urmăreşte promovarea, încurajarea şi sprijinirea elevilor cu rezultate foarte bune în activitatea şcolară şi extraşcolară. O atenţie specială este acordată elevilor cu situaţie materială precară, proveniţi din medii sociale defavorizante sau cu situaţie familială defavorabilă.

Art. 4. Concursul este organizat în parteneriat cu conducerea Colegiului Național "Dinicu Golescu".

Art. 5. Premile oferite sunt sub forma unui ajutor financiar, nefiind excluse şi alte forme de premiere. Elevul care beneficiază de un astfel de premiu nu are niciun fel de obligaţie, de orice natură, faţă de organizatorii concursului.

Art. 6. Concursul are ca unic scop promovarea valorilor, fără a avea nicio conotaţie politică, religioasă sau de altă natură.

 

II. Desfăşurarea concursului

 

Art. 7. La concurs poate participa orice elev al liceului din clasele IX - XII , indiferent de forma de învăţământ, filieră, profil sau specializare. Discriminările de orice natură sunt excluse.

Art. 8. Concursul de desfăşoară pe perioada unui an şcolar. Înscrierea la concurs se va putea face între 15 septembrie şi 5 iulie a anului calendaristic următor.

Art. 9. Premierea elevului/elevilor desemnat/ţi câştigător/i se face în fiecare an, cu ocazia organizării Zilelor Municipiului Câmpulung organizate de Primărie, în cadru festiv. Schimbarea datei premierii se realizează, dacă este cazul, cu acordul conducerii colegiului şi cu anunţarea prealabilă a elevilor participanţi.

Art. 10. Pentru derularea concursului, organizatorii pun la dispoziţia participanţilor un site.

Art. 11. Organizatorii garantează confidenţialitatea datelor încărcate pe site şi utilizarea lor strict în scopul desfăşurării concursului, conform legislaţiei în vigoare. Singurele persoane care vor prelucra aceste date vor fi membri juriului.

Art. 12. Elevii care doresc să participe la concurs trebuie să se înscrie pe acest site şi să încarce materialele şi documentele necesare realizării jurizării şi a clasamentului final.

Art. 13. Perioada de timp în care site-ul poate fi folosit de către elevi este anunţată public. Elevii sunt rugaţi să urmărească în permanenţă anunţurile publicate de către organizatori.

 

III. Jurizarea

 

Art. 14. În vederea jurizării, elevii vor completa on-line un formular.

Art. 15. Criterii generale de jurizare, condiţii pentru participarea la concurs

 1. Media generală la sfârşitul anului şcolar;
 2. Media la purtare 10 (zece);
 3. Premii obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare, fazele judeţene, naţionale şi internaţionale;
 4. Premii obţinute la concursurile şi olimpiadele extraşcolare (sportive, artistice, culturale etc.) fazele judeţene, naţionale şi  internaţionale;
 5. Rezultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat;
 6. Participarea, cu rezultate deosebite, la proiecte naţionale şi internaţionale;
 7. Fapte şi comportamente menite să crească reputaţia liceului şi a oraşului;
 8. Situaţia materială;
 9. Situaţia familială;
 10. Provenienţa din medii sociale defavorizante;
 11. Certificarea exactităţii informaţiilor transmise de elevi de către conducerea şcolii;

Art. 16. Jurizarea va fi efectuată de un juriu desemnat de organizatori. Acesta își rezervă dreptul de a verifica datele furnizate de elevi,cu ajutorul conducerii şcolii.

Art. 17. Clasamentul stabilit de juriu, numărul de premianți și sumele corespunzătoare premiilor  nu pot fi contestate.